Volné workshopy

Volné workshopy
Divadelní instituce. V únoru-listopadu 1922 existovala v Moskvě, vycvičená herci a režiséři. Vyšší divadelní dílny v kombinaci workshopy senior ředitel je VE Mejerchold (se sídlem v září 1921), studio NM Foregger, hrdinný experimentálního divadla BA Ferdinand, arménské a židovské divadelní studio. Brzy se všechny studny, kromě Meyerholdových dílen, rozpadly; ten se spojil se Státním ústavem hudebního dramatu a na tomto základě vznikl Státní ústav divadelního umění.

divadelní instituce. V únoru-listopadu 1922 existovala v Moskvě, vycvičená herci a režiséři. Vyšší divadelní dílny v kombinaci workshopy senior ředitel je VE Mejerchold (se sídlem v září 1921), studio NM Foregger, hrdinný experimentálního divadla BA Ferdinand, arménské a židovské divadelní studio. Brzy se všechny studny, kromě Meyerholdových dílen, rozpadly; ten se spojil se Státním ústavem hudebního dramatu a na tomto základě vznikl Státní ústav divadelního umění. Později se studenti Meyerholdových dílen připojili k souboru Meyerhold Theatre.

Moskva. Encyklopedická příručka. - M .: Velká ruská encyklopedie. 1992.