EMISE ELECTRONU

EMISE ELECTRONU
Emise elektronů. tělo nebo kapalina pod vlivem elektrické energie. pole (emisní pole), topení (termionické emise), elektrické. -magn. (fotoelektronové emise), elektronový tok (sekundární elektronové emise) atd. Přírodní vědy. Encyklopedický slovník.

emise elektronů. tělo nebo kapalina pod vlivem elektrické energie. pole (emisní pole), topení (termionické emise), elektrické. -magn. (fotoelektronové emise), elektronový tok (sekundární elektronové emise) atd.

Přírodní vědy. Encyklopedický slovník.