DECOMPOSITION OF POWER

DECOMPOSITION OF POWER
Nahrazení jedné síly působící na tělo, což je systém sil vytvářející stejný mechanický mechanismus. dopad na tělo, jako tato síla. Přírodní historie. Encyklopedický slovník.

nahrazení jedné síly působící na tělo, což je systém sil vytvářející stejný mechanický mechanismus. dopad na tělo, jako tato síla.

Přírodní historie. Encyklopedický slovník.