Datsan

Datsan
(Tib.) - počáteční. v lamaismu (Tib., Mong., bur., Kalm.) Jméno oddělení (pobočky) vzdělávací instituce kláštera. Později ve vrtačce. Lamaismus, D. se stal názvem samotného kláštera. - NL Zhukovská buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.
(Tib.) - počáteční. v lamaismu (Tib., Mong., bur., Kalm.) Jméno oddělení (pobočky) vzdělávací instituce kláštera. Později ve vrtačce. Lamaismus, D. se stal názvem samotného kláštera. - NL Zhukovská

buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.