Cordon

Cordon
Cordon (od Francouzů. Cordon ≈ šňůry natažené poloze vojsk), malý pohraniční příspěvek. Linka K. byla uspořádána v 18. a 19. století. pokrýt hranice, aby se zabránilo podvratným oddělením, pašování, šíření epidemií (sanitární K.). Jméno K. zůstalo ve francouzštině a některých dalších armádách. Někdy K.
Cordon (od Francouzů. Cordon ≈ šňůry natažené poloze vojsk), malý pohraniční příspěvek. Linka K. byla uspořádána v 18. a 19. století. pokrýt hranice, aby se zabránilo podvratným oddělením, pašování, šíření epidemií (sanitární K.). Jméno K. zůstalo ve francouzštině a některých dalších armádách. Někdy K. také odkazuje na posty lesních stráží a ochranu rezerv.

Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.