ÚČETNICTVÍ systému průběžného

ÚČETNICTVÍ systému průběžného
(Trvalá inventarizace) Způsob kontinuálního sledování inventáře, podle kterého jsou účetní záznamy udržovány pro každou položku zásob . Na jedné straně účtu jsou zohledněny dodávky tohoto prvku do zásoby, na druhé straně jeho výdaje ze zásoby. Z účtu zůstatku můžete kdykoliv získat údaje o počtu jednotek konkrétní položky nebo její hodnoty, nebo obojí.
(trvalá inventarizace) Způsob kontinuálního sledování inventáře, podle kterého jsou účetní záznamy udržovány pro každou položku zásob . Na jedné straně účtu jsou zohledněny dodávky tohoto prvku do zásoby, na druhé straně jeho výdaje ze zásoby. Z účtu zůstatku můžete kdykoliv získat údaje o počtu jednotek konkrétní položky nebo její hodnoty, nebo obojí. Tato metoda se používá ve velkých organizacích, kde je důležité kontrolovat množství kapitálu, který se v daném okamžiku otočí ve věci. Použití této metody také poskytuje možnost odhalit malý podvod. Menší organizace využívají roční inventarizaci k vykázání dostupných rezerv.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.