Kondenzace

Kondenzace
(Late Těsnění - kondenzace, z latinského condenso zhutněný Thicken) přechod látky z plynného stavu do kapaliny nebo pevné látky v důsledku jeho ochlazování nebo stlačením. K. Pára je možná pouze při teplotách pod kritickou teplotou pro danou látku (viz Kritický stav) . K. Vzhledem k tomu, opačný proces - odpařování , je příklad fázové přeměny látek (fázových přechodů (viz fázový přechod) z 1.
(Late Těsnění - kondenzace, z latinského condenso zhutněný Thicken) přechod látky z plynného stavu do kapaliny nebo pevné látky v důsledku jeho ochlazování nebo stlačením. K. Pára je možná pouze při teplotách pod kritickou teplotou pro danou látku (viz Kritický stav) . K. Vzhledem k tomu, opačný proces - odpařování , je příklad fázové přeměny látek (fázových přechodů (viz fázový přechod) z 1. druhu.). Při K. se extrahuje stejné množství tepla, které bylo vynaloženo na odpaření kondenzované látky. Déšť, sníh, rosa, mráz - všechny přírodní jevy jsou důsledkem kondenzace vodní páry (viz kondenzaci vodní páry.) V atmosféře. K je široce používán v tomto oboru: ve výkonu (např., V kondenzátorů parních turbín) v chemické technologie (., Jako je separace látek frakční kondenzaci (viz frakcionovaný kondenzaci)) v chladicí a kryogenní, v odsolacích zařízeních apod. Kapalina vytvořená v K. se nazývá kondenzát. V technice K se obvykle provádí na ochlazených površích. Existují dva známé režimy povrchu K: film a kapičky. První je pozorována na smáčivém povrchu na K. Je charakterizována tvorbou kontinuálního kondenzátu.Na nezapáchatelných površích vzniká kondenzát jako jednotlivé kapičky. Při kapce K je rychlost přenosu tepla mnohem vyšší než v případě fólie, protože kontinuální fólie kondenzátu snižuje výměnu tepla (viz Varování). Rychlost povrchu je tím vyšší, čím je teplota povrchu nižší než teplota saturace par při daném tlaku. Přítomnost dalšího plynu snižuje povrchovou rychlost plynu, protože plyn ztěžuje vstup páry na chladicí plochu. Za přítomnosti nekondenzovatelných plynů se K začíná, když pára dosáhne parciálního tlaku a teploty odpovídající stavu saturace (rosného bodu) na chladící ploše. K se může také vyskytovat uvnitř objemu páry (směs plynů a páry). Na začátek objemu K. by měla být pára výrazně přesycena. přesycení poměr opatření je tlak páry P k tlaku nasycených par P s , , který je v rovnováze s kapalná nebo pevná fáze, která má plochý povrch. Pára je přesycený, pokud p / p s > 1, když p / p s = 1 párů nasycen. Stupeň přesycení p / p s , je pro začátek nezbytný. K závisí na obsahu ve dvojici drobných prachových částic (aerosolů (viz. Aerosoly)), které jsou připraveny střediska nebo jádra, K. čistší pára, tím vyšší by měla být počáteční stupeň přesycení. Elektricky nabité částice, zejména ionizované atomy, mohou také sloužit jako centra atomů uhlíku. Na tomto základě je například založena řada zařízení jaderné fyziky (viz Wilsonova kamera). Lit. : Kikoin IK a Kikoin AK, Molecular Physics, Moskva, 1963; Isachenko VP, Osipova VA, Sukomel AS, Heat transfer, 2. ed., M., 1969; Kutateladze SS, přenos tepla během kondenzace a varu, 2. vydání. , M.-L. , 1952. D. A. Labuntsov. Velká sovětská encyklopedie. - M .: Sovětská encyklopedie. 1969-1978.