CHROMOPROTEIDY

CHROMOPROTEIDY
(Z chrómu ... a proteid) komplexní proteiny, obsahující barevné neproteinové složky. Dýchání. pigmenty (hemoglobin, myoglobin atd.), řada enzymů (kataláza apod.). Přírodní historie. Encyklopedický slovník.

(z chrómu ... a proteid) komplexní proteiny, obsahující barevné neproteinové složky. Dýchání. pigmenty (hemoglobin, myoglobin atd.), řada enzymů (kataláza apod.).

Přírodní historie. Encyklopedický slovník.