Buddha a obyčejný člověk, jeden subjekt

Buddha a obyčejný člověk, jeden subjekt
- Doktrinální pozice Mahayana buddhismu {), s uvedením základní identitu Buddhy a všech ostatních živých tvorů .. Různé argumenty jsou založeny na systému uznávání Buddhy v „dharmy těla,“ jediného pravého skutečnosti, některé univerzální substance (absolu
- doktrinální pozice Mahayana buddhismu {), s uvedením základní identitu Buddhy a všech ostatních živých tvorů .. Různé argumenty jsou založeny na systému uznávání Buddhy v „dharmy těla,“ jediného pravého skutečnosti, některé univerzální substance (absolu