Buddha a obyčejný člověk - podstata a

Buddha a obyčejný člověk - podstata a
- Doktrinální pozice buddhismu (mahájánového), s uvedením základní identitu Buddhy a všech ostatních živých tvorů .. Různé argumenty jsou založeny na systému uznávání Buddhy v „dharmy těla,“ jediného pravého skutečnosti, některé univerzální substance (abs
- doktrinální pozice buddhismu (mahájánového), s uvedením základní identitu Buddhy a všech ostatních živých tvorů .. Různé argumenty jsou založeny na systému uznávání Buddhy v „dharmy těla,“ jediného pravého skutečnosti, některé univerzální substance (abs