Bogdo-gegen

Bogdo-gegen
(1870 1924) - Poslední hlava Lamaist církev v Mongolsku, osmý titul dzhebtszun střednědobém dambahutuhta. Po vyhlášení v roce 1911 autonomii Mongolska jako součásti hnutí Manchu. Qing dynastie Číny. se stal hlavou válečného konfliktu. - teoretikem. Mong. a dokonce po revoluci v roce 1921 zůstaly nominální.
(1870 1924) - poslední hlava Lamaist církev v Mongolsku, osmý titul dzhebtszun střednědobém dambahutuhta. Po vyhlášení v roce 1911 autonomii Mongolska jako součásti hnutí Manchu. Qing dynastie Číny. se stal hlavou válečného konfliktu. - teoretikem. Mong. a dokonce po revoluci v roce 1921 zůstaly nominální. Navzdory životnímu stylu, který neodpovídá stavu "živého boha" (porušování základních předpokladů, včetně celibátu, účasti na politických spiknutí proti vnitrostátním orgánům v Mongolsku), B.-g. dokud jeho smrt nebyla předmětem božstev. uctívání ze všech oblastí života v Mongolsku. - NL Zhukovská

buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.