Bhavaviveka, bhave

Bhavaviveka, bhave
- (6. Století) - prominentní indo-buddhista. myslitel, následovník Nagarjuny a zakladatel svatantrické-madhyamiky - dílčí školy filozofie Mahayana. B. napadl apofatickou techniku ​​buddhapalit, která vedla k rozdělení mezi madhyamikas. Odmítá-li možnost v
- (6. století) - prominentní indo-buddhista. myslitel, následovník Nagarjuny a zakladatel svatantrické-madhyamiky - dílčí školy filozofie Mahayana. B. napadl apofatickou techniku ​​buddhapalit, která vedla k rozdělení mezi madhyamikas. Odmítá-li možnost v