Bhadrayaniya

Bhadrayaniya
(Sanskrt, v tradici Buddhů „těch to- sledovat cestu áčárji Bhadrā jeho účastníků.“.) - podshkola Pudgalavada, tvořil cca. 150 př.nl. e. B. významně doplnil Abhidharma-pitaku mateřské školy vatsiputriya díky zavedení nových sekcí. Stoupenci B. měli zvláštní vliv v Nasiku, Kankheri a Bombaji. Tady ve 2.
(sanskrt, v tradici Buddhů „těch to- sledovat cestu áčárji Bhadrā jeho účastníků.“.) - podshkola Pudgalavada, tvořil cca. 150 př.nl. e. B. významně doplnil Abhidharma-pitaku mateřské školy vatsiputriya díky zavedení nových sekcí. Stoupenci B. měli zvláštní vliv v Nasiku, Kankheri a Bombaji. Tady ve 2. století. n. e. pro ně byly založeny kláštery, ke kterým obdrželi všestrannou podporu od vládců dynastie Satavahan. - L. R. Furtseva

buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.