Ate

Ate
(Sayaskr.), Kousání (Pali) - užitečný a prospěšný (nebo akusala, akushala - zbytečné, škodlivé). Termíny jsou používány k popisu činů, jejichž karmické následky pomáhají nebo brání morálnímu rozvoji vědomí, jsou příčinou blaženosti nebo utrpení člověka. N. a. Kanaeva buddhismus. Slovník. - M .: Republika.
(sayaskr.), Kousání (Pali) - užitečný a prospěšný (nebo akusala, akushala - zbytečné, škodlivé). Termíny jsou používány k popisu činů, jejichž karmické následky pomáhají nebo brání morálnímu rozvoji vědomí, jsou příčinou blaženosti nebo utrpení člověka. N. a. Kanaeva

buddhismus. Slovník. - M .: Republika. N. L. Žukovská, V. I. Kornev. 1992.