ÚčEtní analytické

ÚčEtní analytické
účEtnictví obchodních transakcí a fondů společností, institucí pomocí analytických účtů. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
účetnictví obchodních transakcí a fondů společností, institucí pomocí analytických účtů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.