Account Accounting 008 Zajištění závazků a plateb

Account Accounting 008 Zajištění závazků a plateb
účEt, jejichž účelem je shrnout informace o přítomnosti a pohybu přijatých záruk k zajištění realizace závazků a plateb, jakož i zajištění obdržených podle výrobků převedených na jiné společnosti na sklad. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.
účet, jejichž účelem je shrnout informace o přítomnosti a pohybu přijatých záruk k zajištění realizace závazků a plateb, jakož i zajištění obdržených podle výrobků převedených na jiné společnosti na sklad.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.